Spoločnosť O2

Večerná recepcia po konferencii.

Miesto: Refinery Gallery
Počet pozvaných hostí: 600