MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Večerný event pre bankárov pod záštitou MF SR.

Miesto: Danubiana
Počet pozvaných hostí: 150