Konferencie

Aby ste dokázali držať krok s novými trendmi vo Vašom podnikaní a vytvárali priestor pre rast Vašej spoločnosti, je potrebné sa neustále vzdelávať.

V záujme zvyšovania kvalifikačnej úrovne Vašich zamestnancov alebo pre potreby informovania Vašich existujúcich a potenciálnych klientov Vám vieme technicky zabezpečiť rôzne formy konferencií, odborných školení či seminárov. Zabezpečíme pre Vás vhodné školiace priestory, audiovizuálnu a zvukovú techniku, catering a príslušný servis. Po náročnom konferenčnom dni môžete Vašich hostí alebo zamestnancov odmeniť napríklad relaxačným alebo zábavným sprievodným programom.