Refinery gallery

Refinery Gallery predstavuje netradičný, vysoko atraktívny priestor určený na organizáciu firemných eventov, prezentácií, reprezentatívnych akcií, plesov, výstav, hudobných a iných kultúrno-spoločenských podujatí.

Projekt Refinery Gallery vznikol iniciatívou spoločností SLOVNAFT, a.s. a ADOM. M STUDIO, s.r.o. v roku 2011. Zámerom projektu je zachovanie industriálneho odkazu danej lokality rekonštrukciou dvoch starších hál, ktoré v minulosti slúžili ako montážne a skladové priestory. Cieľom tímu architektov bola snaha vniesť do čisto priemyselnej oblasti novú kultúrnu funkciu, prostredníctvom kvalitnej architektonickej úpravy objektu, ktorý bude poskytovať priestor pre organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a výstavnú činnosť.

Jedinečnú atmosféru dotvárajú dobové fotografie a artefakty rafinérskej spol. SLOVNAFT,a.s. Stála expozícia umiestnená v interiéri objektu približuje históriu spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorá obnovila činnosť po vojnou zničenej rafenérke Apollo.