Design Factory

Exkluzívne priestory design factory vznikli konverziou bývalej stavomontážnej haly, ktorej priemyselnú atmosféru oživila trojica architektov Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová. Verejnosti bola sprístupnená 10. októbra 2005.

Našou hlavnou snahou je podnietiť kultúrne cítenie a sústrediť to najkvalitnejšie z dizajnu a architektúry pod jednou strechou. Základná idea je premietnutá v celom programe design factory, ktorý obsahuje jedinečné výstavné projekty prezentujúce súčasný dizajn, umenie a architektúru, vzdelávacie semináre, workshopy a prednášky určené fanúšikom dizajnu a náročným odborníkom, pre deti sa design factory pravidelne stáva "továrňou" pre ich idey, tvorivosť a hravosť na workshopoch design factory college.

Podujatia v design factory sa zameriavajú predovšetkým na architektúru a dizajn. S týmto cieľom organizujeme výstavy, prednášky a podujatia v spolupráci so zahraničnými i domácimi architektmi, ateliérmi, veľvyslanectvami či inštitúciami. Podieľame sa tiež na organizácii vybraných podujatí z oblasti výtvarného umenia, hudby a na viacerých charitatívnych projektoch, ako aj organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.

design factory chce zároveň slúžiť ako sprostredkovateľ komunikácie medzi podnikateľským sektorom a kultúrnym dianím aj v medzinárodnom meradle. Preto je možnosť stať sa priestorovým partnerom zaujímavých projektov, ktoré zvyšujú kultúrne povedomie človeka a spoločnosti.

design factory v rámci komerčných aktivít ponúka svojim klientom nasledovné služby:

  • showroom špičkových diel súčasného dizajnu
  • full service v oblasti architektúry (adom. m studio)
  • full service v oblasti interiérov a nábytkového dizajnu (m studio)
  • full service v oblasti organizácie komerčných eventov